What’s the scariest pose in yoga that you never wanna try or even mention about it?

What’s the scariest pose in yoga that you never wanna try or even mention about it? You scare that you gonna break your neck, your spine, your arm or even your whole body.
To me, chin stand is that pose. I used to think that I can not do it without someone help, and to be honest, I never tried this pose with wall or other support equipment & just gonna give this a big NO every time someone asked about it.
Until one day, I was like “Why dont I give it a try this time to see if I can do it”
And here it comes, after some time & help from yoga wheel & yoga blocks, finally I got to do it so well that I felt so proud of myself for overcoming this fear.
Lesson to learn for me: Do not ever push yourself when you are not ready
What’s your scariest pose? Tell me ☺️


Đã bao giờ bạn sợ 1 tư thế nào kinh khủng khiếp đến nỗi mà bạn k muốn tập tư thế đó hoặc k muốn nhắc đến nó luôn chưa? Sợ rằng bạn sẽ làm gãy cổ, cột sống, cánh tay hay cả toàn bộ cơ thể.
Đối với mình, chin stand (tư thế trụ bằng cằm) là kinh dị nhất. Mình từng nghĩ rằng mình sẽ k làm đc nếu k có thầy giúp đỡ và thú thật là mình chưa bao giờ thử làm 1 mình với tường hay bất kì vật dụng hỗ trợ nào cả & mình luôn say NO với tư thế này khi có ai hỏi mình về nó.
Mãi cho đến 1 ngày, mình tự hỏi “Sao mình k thử làm xem lúc này mình đã làm được chưa hay cơ thể mình đã sẵn sàng chưa”
Và rồi cái gì đến cũng đến, mình lên tư thế với 1 tâm trí thật thoải mái, và cũng qua 1 thời gian luyện tập cùng vòng và gạch, mình đã làm được nó & thật sự vượt qua được nỗi sợ của bản thân.
Bài học mình rút ra được cho mình: Đừng bao giờ ép bản thân khi cơ thể bạn chưa sẵn sàng.
Còn bạn, tư thế nào làm bạn thấy sợ nhất? Chia sẻ với mình nhé ☺️

Sponsored Links: